Kuvataiteesta

Maalauksissani yhdistelen usein abstraktia ja esittävää ilmaisua. Myös öljyväri- ja akryylitekniikan materiaalisuus on tärkeä osa maalauksieni ilmaisua. Sisältö ohjaa taiteellisen työskentelyn prosessia, mutta tekemisen ja kokeilujen kautta saadut ajatukset heijastuvat usein sisältöön.

Aloitan työskentelyn tekemällä visuaalista ja kirjallista taustatutkimusta. Prosessin edetessä teen kokeiluja ja yritän löytää kulloiseenkiin tilanteeseen sopivan ratkaisutavan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että hylkäisin minulle tärkeän aistisen ja kehollisen maalaamisen tavan.

Maalarina olen   pyrkinyt havainnoimaan yhteiskuntaa, ihmisiä ja kulttuuria. Erityisesti minua kiinnostavat maalausten yhteiskuntaan liittyvien havaintojen ja niiden estetisoinnin suhde. Maalausprosessin ajallinen kesto mahdollistaa ideoiden kehittymisen, joilloin taiteellisesta työskentelystä tulee osaa tutkimista. Maalaaminen on minulle luonteva tapa tehdä näkyväksi arvoja, ihanteita ja mahdollisuuksia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti