Kuvataidekasvatuksesta


Minulla on paljon kokemuksia erilaisista työympäristöistä ja työyhteisöistä. Vaikka taidekasvattajana olen urani alussa, koen että kokemukset muilta elämän aloilta ovat tuoneet itsevarmuutta opetustilanteisiin ja kasvattaneet minua myös kasvattajana, ohjaajana ja oppijana.

Olen kannustava ja rohkaiseva kuvataideopettaja. Omassa opetuksessani pidän lähtökohtana jokaisen omaa henkilökohtaista elämis- ja kuvamaailmaa, sekä jokaisen omaa persoonallista tapaa työskennellä.

Galleria sivulta löydät kuvia maalauksistani. Olen syventynyt piirustuksen ja maalauksen opintoihin. Maalaukset ovat oman taiteellisen työskentelyni ydintä. Koen että oman taiteellisen työskentelyn kautta olen kehittynyt myös ohjaajana, olen oppinut kuvan tekemistä, katsomista ja palautteen antamista.

Kuvataidekasvattajana omaan luonnollisesti myös muita visuaalisen kulttuurin taitoja ja tietoja, kuten valokuvaus, animaatio, digitaalinen kuvankäsittely ja tilallinen ilmaisu. Mielestäni visuaalisen kulttuurin analysointi, kuvista ja ilmiöstä keskusteleminen ja sekä medialukutaito ovat myös erittäin tärkeä osa kuvataidekasvatusta.

Tällä hetkellä työskentelen Riihimäen kansalaisopistolla, jossa ohjaan kehitysvammaisten Väritaiteilijat-ryhmää.

Opinnäytteeni on ladattavissa tästä linkistä! 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti